Open Access Freier Zugang (Open Access)  Eingeschränkter Zugriff Zugang für Abonnent/innen oder durch Zahlung einer Gebühr

Editorial zum offenen Themenbereich

Andrea D. Bührmann, Iris Koall

Volltext: PDF

Abstract


Bibliographie: Bührmann, Andrea D./Koall, Iris: Editorial zum offenen Themenbereich, ZDfm, 1-2018, S. 89. https://doi.org/10.3224/zdfm.v3i1.11

Literaturhinweise